Trung đoàn tên lửa 64 trực chiến Tết Ất Mùi

Trung đoàn tên lửa 64 duy trì 100% trực ban A và 90% trực ban B, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và chăm lo đời sống cho bộ đội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Thanh Tùng

600s Thời sự Thứ năm, 19/2/2015, 13:00 (GMT+7)