VnExpress
Background Video

Phương pháp loại bỏ virus HIV khỏi cơ thể

Các nhà nghiên cứu Mỹ phát triển kỹ thuật cho phép loại bỏ các ổ virus HIV ẩn trong cơ thể bằng phân tử nhân tạo.
Khoa học  21:00 - 9/10
 
 
 Tags

HIV

virus

thuốc điều trị HIV

ADN

sao chép

 
vnexpress