Ấu trùng ruồi giả ong tàn sát rệp gây hại cam

Trong một tuần trước khi biến thành nhộng, mỗi con giòi hay ấu trùng của ruồi giả ong nghiến ngấu hơn 400 con rệp chuyên gây hại trên cây cam.

Khoa học Thứ bảy, 26/11/2022, 21:00 (GMT+7)