Bạch tuộc giả dạng hàng loạt sinh vật khác

Bạch tuộc bắt chước, hay bạch tuộc biến hình, có khả năng giả dạng thành những sinh vật khác rất xuất sắc, đánh lừa cả đồng loại của chúng.

Khoa học Thứ hai, 27/5/2024, 21:00 (GMT+7)