Bắt cá sấu dài gần 3 m trốn trong bụi cây

Ấn ĐộNhóm cứu hộ xoay xở khoảng một tiếng để khống chế cá sấu, buộc mõm và che mắt nó bằng bao tải.

Khoa học Chủ nhật, 1/12/2019, 11:34 (GMT+7)