VnExpress
Background Video

Video chuột chạy như vịt, nông dân bắt được cả trăm con xem nhiều tuần qua

Video ghi cảnh đàn chuột từ ruộng lúa chạy lao xao ra ngoài và bị những người đàn ông ở Bến Tre đuổi theo bắt gọn đã gây chú ý nhất cộng đồng tuần qua.
Camera bạn đọc  08:34 - 1/5
 
 
 Tags

bắt chuột

chuột đồng

miền Tây

nông dân

 
vnexpress