Bò bít tết in 3D từ tế bào thật

Công ty Israel nuôi cấy tế bào lấy từ bò sống để tạo thành miếng thịt bò có thể ăn được mà không cần giết mổ động vật.

Khoa học Thứ sáu, 26/2/2021, 13:00 (GMT+7)