Boongke dưới lòng đất có thể chịu vụ nổ hạt nhân?

Vụ nổ hạt nhân ở gần hoặc bên dưới mặt đất có thể kích thích rối loạn địa chấn ảnh hưởng tới cấu trúc của những boongke thuộc hàng kiên cố nhất.

Khoa học Thứ ba, 27/2/2024, 19:19 (GMT+7)