VnExpress
Background Video

Hải quan lật tẩy các khúc gỗ được 'phù phép' để giấu ngà voi

43 kg vòng tay, nhẫn, tượng Phật… bằng ngà voi giấu trong khúc gỗ khoét rỗng vừa bị hải quan phát hiện.
Pháp luật  11:38 - 1/11/2017

Phạm Dự  |  

 
 
 Tags

nga voi

đồ mỹ nghệ

buôn lậu

mánh giấu ngà voi

Tags: buôn lậu

 
vnexpress