Bửu Ngọc cứu thua ở góc hẹp

Bửu Ngọc cứu thua trong tình huống đối mặt tiền đạo Indonesia

Thể thao Thứ bảy, 19/11/2011, 11:09 (GMT+7)