Cá sấu 7 lần vồ hụt hươu

Cá sấu kiên nhẫn nằm rình dưới hồ, đợi những con hươu đến uống nước để lao ra ngoạm nhưng liên tục thất bại.

Khoa học Thứ sáu, 29/7/2022, 14:00 (GMT+7)