Cá sấu đớp gọn dơi khổng lồ đang bay

AustraliaCá sấu nước ngọt không chỉ là hung thần dưới nước mà còn là mối đe dọa với cả những loài biết bay nhanh nhẹn như dơi quả.

Khoa học Thứ năm, 7/7/2022, 20:00 (GMT+7)