Các chuyến bay dự đoán nhiễu động bằng cách nào?

Nhiễu động có 4 loại chính (nhiệt, cơ học, dòng đuôi và trời trong), trong đó 'nhiễu động trời trong' máy bay Singapore gặp hôm 21/5, khó dự đoán và nguy hiểm nhất.

Khoa học Thứ tư, 22/5/2024, 11:57 (GMT+7)