Cách diễn đạt 'can't put my finger on'

Theo cô Moon Nguyen, cụm 'can't put my finger on' được dùng khi bạn không biết cụ thể vấn đề, không thể chỉ ra được cụ thể.

Giáo dục Thứ tư, 27/5/2020, 04:00 (GMT+7)