Cách diễn đạt 'ngày càng' trong tiếng Anh

Để nhấn mạnh ý, chúng ta dùng phép so sánh lặp: "The weather is getting hotter and hotter" (Thời tiết càng ngày càng nóng). 

Theo TalkEnglish

Giáo dục Thứ năm, 3/1/2019, 13:53 (GMT+7)