Ghép gỗ kiểu Nhật không cần dùng đinh

Các công trình, sản phẩm gỗ của Nhật đều được ghép mộng.

Đời sống Thứ năm, 2/2/2017, 12:03 (GMT+7)