Cách nhấn nhá khi nói tiếng Anh

Với câu "I know you're right" (Tôi biết bạn đúng), người nói sẽ không nhấn vào từng từ, mà tập trung vào những từ mang nội dung chính.

Giáo dục Chủ nhật, 2/10/2022, 20:00 (GMT+7)