Cách nhấn trọng âm đúng trong câu tiếng Anh

Trong câu có cụm tính từ và danh từ như "It's a nice house", bạn sẽ nhấn mạnh vào từ "nice" hay "house" nhiều hơn?

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ tư, 9/1/2019, 08:49 (GMT+7)