Cách nhấn trọng âm trong cụm động từ

Giới từ được xem là thành phần không quan trọng, không được nhấn trong câu. Tuy nhiên, nếu giới từ đó thuộc cụm động từ (phrasal verb) thì ngược lại.

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ ba, 26/3/2019, 16:19 (GMT+7)