Cách nói 'get rolling'

'As things get rolling again, parents are getting busier'. Cô Moon Nguyen giải nghĩa câu này và cách sử dụng 'get rolling' khi nói tiếng Anh.

Giáo dục Thứ sáu, 12/6/2020, 04:00 (GMT+7)