Cách nói 'làm ngơ' trong tiếng Anh

Cô Moon Nguyen giới thiệu một cụm từ tiếng Anh thú vị diễn tả hành động làm ngơ, đồng thời dạy cách phát âm cụm từ này.

Giáo dục Thứ sáu, 21/8/2020, 04:00 (GMT+7)