Cách nói theo cụm giúp giao tiếp tiếng Anh tự nhiên

Nói theo "thought group" (cụm có ý nghĩa), bạn sẽ dễ dàng truyền tải được ý tưởng của mình với người nghe.

Quang Nguyen

Giáo dục Thứ hai, 10/6/2019, 09:31 (GMT+7)