Cách nói 'tránh được cái gì'

Cô Moon Nguyen hỏi "What can we do to keep stress at bay"? Bạn hiểu câu này nghĩa là gì và phát âm thế nào?

Giáo dục Thứ tư, 24/6/2020, 20:51 (GMT+7)