Thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng trong 3 giây

Tổng giá trị số vàng tên cướp lấy là gần 150 triệu đồng. 

Camera bạn đọc Thứ hai, 18/6/2018, 10:48 (GMT+7)