VnExpress
Background Video

Hai bố con dàn cảnh lừa nữ bán hàng để trộm laptop

Người cha đánh lạc hướng bằng cách liên tục hỏi mua nhiều món đồ, che mắt cô gái để đứa con phía sau trộm chiếc laptop trên giá quần áo.
Camera bạn đọc  10:28 - 16/3
 
 
 Tags

dàn cảnh

nữ nhân viên

trộm laptop

 
vnexpress