VnExpress
Background Video

Tên trộm bẻ khóa Sh trong 5 giây ở Sài Gòn

Mặc những người qua lại trên đường, người thanh niên đến gần chiếc xe dựng ở lề đường quốc lộ 13 và ra tay.
Camera bạn đọc  13:51 - 16/9
 
 
 Tags

tên trộm

bẻ khóa Sh

Sài Gòn

 
vnexpress