Cảnh sát lao ra dừng xe cô gái, cả hai cùng ngã xuống đường

Thấy cảnh sát giáo thông ra hiệu dừng lại, cô gái tránh sang một bên cả hai cùng bị ngã.

Camera bạn đọc Thứ hai, 4/8/2014, 09:00 (GMT+7)