Đôi nam nữ dẫn trẻ đi chùa trộm tiền công đức

Chúng giả vờ đi thắp hương, thấy chùa vắng người liền dùng que thép nhỏ câu trộm tiền công đức. Chỉ 30 giây, tên trộm đã rút trong hòm ra được 2 năm tiền. Sau đó, người phụ nữ kéo đứa bé đến quỳ gối, chắp tay trước Phật khấn vái, chờ đồng bọn cất giấu tiền xong rồi nhanh chóng rút lui.

Camera bạn đọc Thứ sáu, 9/10/2015, 15:33 (GMT+7)