Thanh niên phá khóa trộm xe trong 3 giây

Chỉ trong giây lát, tên trộm đã phá được ổ khóa và nhanh chóng ngồi lên xe nổ máy phóng đi.

Camera bạn đọc Thứ tư, 3/9/2014, 11:11 (GMT+7)