Cảnh sát giấy

Chờ hoài không thấy cảnh sát phạt, thì ra đó chỉ là cảnh sát giấy.

Cười Thứ bảy, 19/4/2014, 15:16 (GMT+7)