Chiều cao gây hoài nghi của danh nhân Trung Quốc cổ đại

Sử liệu ghi chép rằng nhiều người nổi tiếng thời cổ đại có chiều cao ấn tượng như Khổng Tử cao 2,2 m; Phàn Thúc Lược cao 3 m, nhưng đây có thể là những số liệu khoa trương.

Thế giới Chủ nhật, 25/2/2024, 00:00 (GMT+7)