VnExpress
Background Video

Vua tốc độ trong thế giới động vật

Người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới, Usain Bolt, trở nên khá chậm chạp khi so sánh với vua tốc độ trong thế giới động vật.
Khoa học  20:00 - 27/8
 
 
 Tags

vua tốc độ

động vật nhanh nhất

Usain Bolt

Tags: Usain Bolt

 
vnexpress