Cung điện khiến thích khách run sợ của Tần Thủy Hoàng

Hàm Dương Cung của Tần Thủy Hoàng có kiến trúc đồ sộ, khiến Tần Vũ Dương, người đi cùng thích khách Kinh Kha, run sợ trước khi thực hiện kế hoạch ám sát.

Thế giới Thứ sáu, 29/9/2023, 00:00 (GMT+7)