Đào tạo phi công trong buồng lái mô phỏng đầu tiên ở Việt Nam

Các tổ hợp thiết kế tương tự buồng lái máy bay thật có giá trị 12 - 18 triệu USD, phục vụ đào tạo, huấn luyện phi công.

Vũ Thịnh - Đoàn Loan

Số hóa Thứ bảy, 25/8/2018, 05:00 (GMT+7)