Hệ thống phân loại hàng hóa thông minh do Việt Nam lắp ráp

Một công ty ở Hà Nội đã lắp ráp hệ thống phân loại bưu kiện thông minh vận hành liên tục, công suất lên đến 25.000 sản phẩm mỗi giờ, tỷ lệ sai sót dưới 0,01%.

BTV: Hoàng Thanh

Số hóa Thứ sáu, 10/5/2019, 11:18 (GMT+7)