Súng nước bắn xuyên thủng bê tông trong 35 giây

Sử dụng công nghệ siêu áp có thể bắn xuyên thủng tường bê tông trong 35 giây, sản phẩm được bán với giá 15.000 – 80.000 USD.

BTV: Ngân Phan

Số hóa Thứ sáu, 18/1/2019, 05:00 (GMT+7)