VnExpress
Background Video

Cuộc sống ở miền viễn biên Trung - Triều

Tuy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng, đa số người trẻ ở vùng biên giới Trung - Triều không cảm thấy lo lắng.
Thế giới  14:52 - 6/6
 
 
 Tags

cuộc sống

viễn biên

Trung Quốc

Triều Tiên

thị trấn Trường Bạch

thành phố Hyesan

thử hạt nhân

căng thẳng

người dân

Jin Yongjun

 
vnexpress