Bà lão nổi giận vì bị mọi người xa lánh

Chẳng hiểu lý do nào mà tất cả mọi người trên xe, kể cả nữ tài xế đều cố tình tránh mặt khi thấy bà cụ.

Cười Thứ ba, 31/5/2016, 10:05 (GMT+7)