Bầy hổ điên tiết vì bị khỉ trêu chọc

Liên tục bị khỉ giật đuôi, véo tai nhưng hai chú hổ con lại chẳng làm gì được.

Cười Thứ bảy, 7/7/2018, 15:00 (GMT+7)