Bò chịu trách nhiệm cho hôn nhân của chủ

Khi vợ chồng John đang cho vật nuôi ăn thì bỗng nhiên bà vợ thốt lên:

Cười Thứ năm, 2/3/2017, 00:01 (GMT+7)