Bò về đích

Vì quá mệt để đứng dậy nên người vận động viên quyết định về đích với cả bốn chi.

Cười Thứ hai, 16/4/2012, 14:00 (GMT+7)