Chẳng ai chịu nhường ai

Lúc đầu hai vợ chồng còn tị nạnh nhau nhưng khi nhớ ra còn mình đang khóc thì lại cuốn cả lên và không ai chịu nhường ai.

Cười Thứ hai, 17/8/2015, 18:00 (GMT+7)