Chui vào quả bóng

Giả làm bệnh nhân để em bé chữa bệnh, chui vào quả bóng tròn...

Cười Thứ bảy, 24/3/2012, 14:00 (GMT+7)