Cười: Người đẹp va phải cột

Cười Thứ hai, 13/7/2009, 07:05 (GMT+7)