Cười: Đổ tháp Eiffel vì chiếc ốc vít

Cười Thứ năm, 9/7/2009, 15:11 (GMT+7)