Dạy gấu ngồi

Con vật to lớn đã được thuần hóa và huấn luyện một cách kỹ càng, cẩn thận.

Cười Thứ tư, 29/5/2013, 12:00 (GMT+7)