Đông Phương Bất Bại đấu Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh

Giống như Tịch tà kiếm pháp nguyên lý đầu tiên để luyện là Quỳ Hoa bảo điển là 'dẫn đao tự cung' và tất nhiên người xưng bá với bộ bí kíp này chỉ có thể là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại dành cả đời tu luyện Quỳ Hoa bảo điển nên có võ công phi phàm, không bị thất bại dưới Độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung, trái lại còn làm cho bốn người là Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên bị thương bằng kim thêu, cuối cùng chỉ chịu thất bại khi Nhậm Doanh Doanh khống chế Dương Liên Đình và khiến cho Đông Phương Bất Bại mất tập trung. Đúng là xưa nay anh hùng cái thế không bao giờ qua được ải ái tình.

Cười Thứ hai, 7/12/2015, 15:12 (GMT+7)

Loading