Động vật và gương

Những con vật nhỏ luôn thích thú với hình ảnh phản chiếu của mình.

Cười Thứ năm, 6/6/2013, 12:00 (GMT+7)