Đừng làm chuột hamster tức giận

Một khuôn mặt và cảm xúc đậm chất oán hận đang bao trùm lên con vật nhỏ.

Cười Thứ sáu, 7/6/2013, 12:00 (GMT+7)