Đường Tăng 'ăn mảnh' để các đồ đệ đói

Dù đã rất cẩn thận nhưng hành động của Đường Tăng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của hai đồ đệ.

Cười Thứ hai, 18/1/2016, 12:00 (GMT+7)