Hậu quả của việc vô ý thức

Vô tư cười và nói chuyện điện thoại, người phụ nữ đã phải lãnh hậu quả.

Cười Thứ hai, 30/11/2015, 09:44 (GMT+7)