Hoạt hình Larva: Thua cả kiến

Loài kiến đã biết hợp nhau lại để đánh bại 2 con giòi sau khi bị chúng cướp hết đồ ăn.

Cười Thứ năm, 13/12/2012, 14:00 (GMT+7)

Tags: